... e-shop s autodíly!

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Autokšeft, s.r.o., se sídlem Kbely 1685, 543 01 Vrchlabí, identifikační číslo: 275 38 966, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24876 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „Autokseft.cz“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese Autokseft.cz.


Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.


Znění Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.


Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, je-li kupující koncovým spotřebitelem, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.


II. Ochrana osobních údajů

Viz. článek Bezpečnost a ochrana osobních údajů.


Doručování

Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.


III. Ceny zboží

Uvedené ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH. Ceny nezahrnují případné další poplatky jako dopravné, balné atd.


Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.


Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.


IV. Uzavření kupní smlouvy

Objednávku lze učinit osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím internetového obchodu Autokšeft. Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.


Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku (návrch smlouvy) odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky (návrhu smlouvy) toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.


Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací, stav objednávky přechází do stavu "Vyřizuje se"), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou (druhý e-mail), a to na adresu elektronické pošty kupujícího.


Prodávající si vyhrazuje právo smluvní vztah neuzavřít např. z technických důvodů, nedostupnosti zboží atd. V tomto případě dochází ke stronování objednávky.


Vzniklou smlouvu včetně dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.


Vztahy a případné spory vzniklé na základě uzavřené smlouvy, budou řešeny výhradně dle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vznikne-li pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.


Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.


Kupující souhlasí s využitím telekomunikačních prostředků na dálku při uzavření kupní smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.


V. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky. Zvolený způsob úhrady zboží je v kompetenci kupujícího.


Hotově

Hotově, případně platební kartou, lze za zboží zaplatit pouze při osobním odběru v kamenné prodejně Autokšeft na adrese:

Autokšeft, s.r.o.
Východní 1378
543 01 Vrchlabí

Dobírka

Při platbě na dobírku, je zboží hrazeno přímo řidiči přepravní společnosti nebo poštovnímu doručovateli až při jeho převzetí. kupující navíc hradí tzv. dobírečné.


Bankovní převod

Při platbě klasickým bankovním převodem uhradí kupující částku na účet prodávajícího, který obdrží v potvrzovacím e-mailu o přijetí objednávky společně s variabilním symbolem (číslem objednávky).


Bankovní spojení ČSOB ČR

Číslo účtu:220982261/0300
IBAN:CZ23 0300 0000 0002 2098 2261
Swift kód:CEKOCZPP
Měna:CZK

Bankovní spojení ČSOB SK

Číslo účtu:4011092981/7500
IBAN:SK94 7500 0000 0040 1109 2981
Swift kód:CEKOSKBX
Měna:EUR

Není-li částka připsána na účet prodávajícího nejpozději do 5 pracovních dnů, bude objednávka stornována.


Online platby

Poskytujeme online platby prostřednictvím platební brány ČSOB.


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Upozornění pro Slovensko!
Pro fakturaci zboží na Slovensko bez DPH bude subjekt ověřena registrace dle zadaného DIČ. Zboží lze zaslat POUZE registrovanému subjektu na fakturační adresu. Jinak bude zboží fakturováno včetně DPH! Na žádosti o zpětné opravné doklady nebude brán zřetel!


Záloha na exkluzivní a speciální objednávky

Při objednávce exkluzivního nebo speciálního zboží má prodávající právo žádat od kupujícího zálohu ve výši 30 - 50 % z prodejní ceny zboží. Exkluzivním nebo speciálním zbožím je myšleno nestandardní zboží, případně zboží s vysokou prodejní cenou, např. hliníková kola s průměrem 20" a výše. Objedná-li si kupující takovéto zboží, je prodávajícím neprodleně kontaktován a informován o dalším postupu. Záloha na exkluzivní a speciální zboží je v celé výši nevratná.


Při objednávce zboží s následnou speciální úpravou ze strany prodávajícího, případně při objednávce zboží vyráběného na míru, má prodávající právo žádat od kupujícího zálohu ve výši až 100 % z prodejní ceny zboží. Záloha na takovéto zboží je v celé výši nevratná.


VI. Dodací podmínky

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.


Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího ke dni zaplacení kupní ceny. Zboží až do jeho úplného zaplacení zůstává ve vlastnictví prodávajícího. Při platbě před dodáním (převodem, on-line platbou) zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího až do předání zboží kupujícímu.


Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratším termínu od potvrzení objednávky. kupující má právo zvolit si způsob dopravy, který mu nejvíce vyhovuje.


DPD

Přepravní společnost DPD doručuje standardní zásilky na kupujícím určené místo dodání. V den doručení obdrží kupující informační SMS s předpokládaným časem doručení v rozmezí 3 hodin. Nehodí-li se kupujícímu daný termín doručení, může ho dle pokynů zaslaných v SMS posunout o 1, 2 nebo 3 pracovní dny.


Česká pošta

Česká pošta doručuje standardní zásilky s využitím služby „Balík do ruky“ nebo „Balík na poštu“, tzn. na adresu uvedenou kupujícím nebo adresu vybrané pošty. V den odeslání balíku obdrží kupující SMS a email s bližšími informacemi o doručení, které proběhne zpravidla další pracovní den.


Toptrans

Přepravní společnost Toptrans se specializuje především na nadrozměrné zásilky. Zboží je kupujícímu doručeno zpravidla do 48 hodin od expedice ze skladu prodávajícího. V den doručení bude kupující telefonicky kontaktován řidičem.


Osobní odběr

Objednané zboží si může Zákazník osobně po výzvě (SMS, e-mail) převzít v kamenné prodejně Autokšeft na adrese:

Autokšeft, s.r.o.
Východní 1378
543 01 Vrchlabí

kupující je povinen zásilku při převzetí pečlivě zkontrolovat a v případě, že vykazuje zjevné poškození, ihned sepsat s přepravcem „Zápis o škodě“. Na pozdější reklamace z těchto důvodů nebude brát prodávající zřetel.


Více informací o doručení a ceny dopravy v sekci Doprava.


Z důvodu vytíženosti výrobců a kamionových dopravců ke vztahu optimalizace nákladů na výrobu a přepravu si prodávající vyhrazuje právo na změnu termínu dodání.


VII. Odstoupení od smlouvy

Není-li to ve smlouvě výslovně uvedeno, kupující bere na vědomí, že nemůže od smlouvy odstoupit dle § 1837 občanského zákoníku, pokud:

 • je zboží upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
 • zboží podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;
 • bylo-li zboží po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • bylo-li zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • se jedná o dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal;
 • byla ze zboží odstraněna bezpečnostní plomba.

Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží bez udání důvodů, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.


Zboží zaslané kupujícím zpět k prodávajícímu by mělo být zasláno úplné, tj. včetně příslušenství, nepoškozené, čisté, s kompletní dokumentací, tj. s návodem, záručním listem a dokladem o koupi a pokud možno v originálním obalu. Je-li vrácené zboží poškozeno nebo z jiného důvodu vzniknou prodávajícímu výdaje s uvedením produktu do původního stavu, může být částka vrácená kupujícímu ponížena o tyto náklady. Jsou-li splněny všechny podmínky pro vrácení zboží, prodávající vrátí finanční částku bezhotovostně na účet kupujícího, tj. kupní cenu a náklady na dopravu od prodávajícího ke kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od předání zboží kupujícím prodávajícímu nebo od prokázání, že kupující zboží odeslal zpět k prodávajícímu. V případě zaslání peněz Kupujícímu zpět složenkou bude z ceny zboží odečteno 90 Kč (poplatek ČP a administrace). Kupující je i nadále povinen zaplatit náklady spojené se zasláním zboží zpět prodávajícímu i v případě, kdy nemůže být zboží vráceno obyčejnou pozemní poštou.


Vrácené zboží zasílejte vždy na adresu!

Autokšeft, s.r.o.
Východní 1378
543 01 Vrchlabí

Chce-li kupující v uvedené 14-ti denní lhůtě od smlouvy skutečně odstoupit, doporučujeme pro urychlení postupovat dle návodu v sekci Vrácení zboží.


Zboží zaslané zpět na dobírku nebude prodávajícím převzato!


Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Neučiní-li tak, prodávající chápe tuto skutečnost jako bezdůvodné obohacení kupujícího.


Vrácení zboží

Kupující má právo na vrácení zakoupeného zboží (mimo elektronických dílů, pneumatik, kol) nad rámec zákona, akceptuje-li níže uvedené podmínky.

kupující obdrží zpět finanční částku na základě lhůty od dne zakoupení:

 • ve výši 100 % při vrácení zboží dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, viz. článek VII. Odstoupení od smlouvy;
 • poníženou o storno poplatek ve výši 25 % při vrácení zboží do 30 dnů;
 • poníženou o storno poplatek ve výši 50 % při vrácení zboží později než do 30 dnů;
 • zboží po 45 dnech již nelze vrátit.

Nad 14 dní nelze vrátit toto zboží:

 • elektronické díly;
 • pneumatiky;
 • ocelová i hliníková kola;
 • díly s rozdělanou plombou;
 • bez původního obalu nebo s poškozeným, polepeným obalem;
 • nalakované díly kupujícím;
 • zjevně použité díly.

Na vrácení poštovného má kupující právo pouze při vrácení zboží dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, viz. článek VII. Odstoupení od smlouvy.

Vratné díly / zálohy na starý díl

Maximální doba na přijetí starého dílu je dva (2) měsíce od zakoupení nového dílu. Po této době bude starý díl vrácen kupujícímu.

Vhodnost starého dílu k repasi posuzuje výrobce nového dílu. Doba posouzení může být až šest (6) měsíců (obvykle do 6 týdnů). Až po uznání vhodnosti starého dílu k repasi výrobce proplácí zálohu prodávajícímu, která je v co nejkratší době přeposlána kupujícímu.

Autobaterie se neposuzují a záloha na vratný díl se proplácí ihned.

Při nesplnění podmínek k repasi se vrací starý díl kupujícímu bez vyplacení zálohy za vratný díl.


VIII. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).


Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu dvanácti (12) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.


Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, je-li koncovým spotřebitelem a v době dvanácti (12) měsíců, je-li podnikatelem, to se však netýká:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.


Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.


Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • na odstranění vady opravou věci;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.


Kupující - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.


Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.


Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.


Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.


Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.


Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.


Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.


Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.


Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.


Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.


IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


Náhradní díly mohou z povahy věci vyžadovat odbornou montáž. Prokázání odborné montáže může být vyžadováno při uplatnění reklamace.


Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy podpora@autokseft.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.


Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


X. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody Autokseft.cz jsou přijímány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.


XI. Závěrečná ustanovení

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 44
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz


Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 7. 2023 a ruší předchozí znění Obchodních podmínek.

Obchodní podmínky platné od 19. 2. 2020 do 24. 7. 2023
Obchodní podmínky platné od 3. 11. 2018 do 18. 2. 2020
Obchodní podmínky platné od 25. 5. 2018 do 2. 11. 2018
Obchodní podmínky platné od 5. 10. 2017 do 24. 5. 2018
Obchodní podmínky platné od 1. 3. 2017 do 4. 10. 2017
Obchodní podmínky platné od 1. 1. 2014 do 28. 2. 2017
Obchodní podmínky platné od 24. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Obchodní podmínky platné do 23. 10. 2013

Formulář odstoupení od kupní smlouvy: .doc (Word) - .pdf (Adobe Reader)


Logo Heuréka

Tento e-shop měl za posledních 90 dní tisíce spokojených zákazníků.


Logo Zboží.cz

Zde prezentovaná data, zejména celá databáze, nesmějí být kopírována. Je zakázáno data nebo celou databázi bez předchozího písemného svolení od společnosti TecAlliance kopírovat a distribuovat a/nebo toto jednání umožnit třetím osobám. Porušení zakládá neoprávněný zásah do autorského práva a bude stíháno.