... e-shop s autodíly!

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré Osobní údaje jsou důvěrné. Ochrana Osobních údajů Kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, případně identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené prostřednictvím internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích.

Zpracováním Osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu (dále jen „Zpracovatele“). Kromě osob dopravujících zboží (Česká Pošta, DPD, Toptrans) nebudou Osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat Prodávajícího nebo Zpracovatele o vysvětlení;
  • požadovat, aby Prodávající nebo Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo Zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo Zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Hesla do e-shopu

Vámi zvolené heslo pro přihlášení do uživatelského účtu v e-shopu Autokseft.cz se ukládá šifrovaně a nelze jej číst. Žádný z prodejců ani administrátorů proto nemůže vaše heslo jakkoliv zjistit. Při ztrátě hesla můžete vygenerovat heslo zcela nové pomocí odkazu Zapomenuté heslo. Nové heslo bude zasláno na uvedený registrační e-mail.