... e-shop s autodíly!

Zapsání kol do TP

Vybrali jste si kola, která neodpovídají údajům zapsaným ve velkém technickém průkazu?

U vybraných kol vám na vyžádání vystavíme tzv. typový list, který je jediným platným dokumentem sloužícím k zápisu alternativních rozměrů kol do technického průkazu a dokládá, že kola byla schválena k provozu na veřejných komunikacích v ČR.

Typový list může být vystaven pouze ke kolu, které je homologované pro konkrétní vozidlo! Tuto skutečnost vám prověříme po uvedení značky a modelu vozu, motorizace a roku výroby.

Zápis variabilních ráfků a pneumatik nad rámec udávaných výrobcem vozidla provede místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě těchto podkladů:

 1. Řádně vyplněný typový list
  • musí být potvrzen dovozcem, držitelem schválení (razítko, podpis);
  • musí být potvrzen prodejcem (razítko, podpis, datum);
  • musí být potvrzena montáž na vozidle kontrolním technikem typu „K“ (naleznete ho na většině stanic technické kontroly), který ověří shodu s uvedeným schválením KBA (ABE), které je nedílnou součástí daného typového listu (datum, podpis, razítko).
 2. Schválením KBA (ABE), včetně překladu do českého jazyka
  Poznámky:
  • Zápis do TP se provádí bez souhlasu výrobce vozidla (akreditovaného zástupce výrobce vozidla).
  • Jedná se o zápis údajů do TP vozidla.
  • Kontrolní technik typu „K“ v rámci potvrzení montáže zkontroluje shodu vozidla se všemi podmínkami uvedenými ve schválení KBA (ABE).
  • Seznam držitelů schválení včetně vzorů typových listů, schválení KBA (ABE) a jejich překladů je uveden na internetové stránce Ministerstva dopravy www.mdcr.cz.
  • Záruční podmínky stanovené výrobcem vozidla platí v původním rozsahu, tj. na montáž ráfků a kol nad rámec udávaných výrobcem vozidla a s tím dotčených mechanismů se tato záruka nevztahuje.

Typový list a legislativa

Pokud si vyberete homologovaná kola, která si na základě typového listu necháte zapsat do technického průkazu, je vaše vozidlo plně způsobilé k provozu. V tuto chvíli vám nehrozí žádný problém při kontrole Policií ČR ani při kontrole STK.