... e-shop s autodíly!

Výkonnostní kategorie

Výkonnostní třídy vypovídají o okamžitých i dlouhodobých vlastnostech motorového oleje při různých formách provozního zatížení. Běžně se hodnotí vlastnosti jako jsou oxidační stabilita, odparnost, ochrana proti opotřebení a tvorbě úsad, ochrana proti korozi, úspora paliva a další.

Výkonnostní kategorie motorových olejů jsou značeny různými normami dle:

 • klasifikace API (American Petroleum Institute, USA);
 • klasifikace ACEA (Association des Constructeurs Européens d´ Automobile, EU);
 • firemní normy výrobců motorů a vozidel (VW, MB, MAN, VOLVO, TATRA);
 • klasifikace MIL-L (normy americké armády);
 • jiné klasifikace (např. ILSAC).

Nejvíce uznávané klasifikace jsou API, ACEA a firemní normy výrobců motorů a vozidel.

Klasifikace API

Tato norma rozlišuje motorové oleje dle použití na oleje pro benzínové (zážehové) motory značené písmenem „S“ (Service) a na oleje pro naftové (vznětové) motory značené písmenem „C“ (Commercial). Většinu olejů lze použít pro oba typy motorů, v takovém to případě jsou značeny kombinací obou písmen, např. SL/CF. Druhé písmeno v označení určuje vlastní výkonnost oleje.

Výkonnostní třídy pro benzínové motory

Označení
Popis třídy
Platnost
SA
Středně aditivované oleje obsahující přísady proti stárnutí, korozi a opotřebení.
1956 ‐ 1960
SB
Oleje s přísadami proti tvorbě vysokoteplotních úsad, nízkoteplotních kalů, stárnutí, korozi a opotřebení.
1964 ‐ 1967
SC
Oleje pro zvýšené požadavky.
od 1968
SD
Aditivované oleje s detergentními a disperzními přísadami pro motory vyrobené v letech 1968 – 1971.
SE
Oleje pro velmi namáhané motory převyšující skupinu SD.
od 1971
SF
Oleje pro vysoce namáhané motory. Skupina SF překračuje skupinu SE oxidační stabilitou, protioděrovými schopnostmi a odolností proti tvorbě kalů.
od 1980
SG
Motorové oleje splňující nejpřísnější požadavky na minimalizaci opotřebení a tvorby kalů.
od 1989
SH
Často syntetické a částečně syntetické oleje pro vysokootáčkové motory, přeplňované motory.
od 1994
SJ
Syntetické a polosyntetické oleje s požadavky na úsporu paliva a emisní limity.
od 1996
SL
Oleje překonávají třídu SJ úsporou paliva, prodlouženými výměnnými intervaly.
od 2001
SM
Oleje překonávají třídu SL zvýšenou oxidační stabilitou, vyšší ochranou proti opotřebení a tvorbě úsad.
od 2004

Výkonnostní třídy pro dieslové motory

Označení
Popis třídy
Platnost
CA
Oleje pro nepřeplňované, mírně namáhané, naftové motory vyrobené v letech 1940 – 1960.
1940 ‐ 1960
CB
Oleje pro motory s nízkým až středním zatížením.
1949 ‐ 1964
CC
Oleje pro střední a těžké provozní podmínky určené pro přeplňované motory.
1964 ‐ 1970
CD
Oleje pro zatěžované motory zejména přeplňované. V roce 1993 nahrazena třídou CF.
1970 ‐ 1979
CD ‐ II
Stejné jako CD, navíc pro dvoudobé naftové motory. V r. 93 nahrazena CF-2.
od 1978
CE
Oleje pro výkonné, vysoce zatěžované, rychloběžné, přeplňované motory.
od 1983
CF
CF nahrazuje třídu CD. Oleje pro namáhané motory zejména terénních vozidel.
od 1994
CF ‐ 2
Oleje pro dvoutaktní motory. Obsahují přísady proti opotřebení a tvorbě úsad.
od 1994
CF ‐ 4
Oleje pro nejvíce zatěžované motory těžkých nákladních vozů pracujících v nejnáročnějších podmínkách, např. těžké tahače v dálničním provozu.
od 1990
CG ‐ 4
Oleje pro moderní čtyřdobé motory.
od 1996
CH ‐ 4
Oleje pro vysokootáčkové čtyřdobé motory, vyžadující splnění emisních norem. Oleje pro nejvíce zatěžované motory pracující v nejnáročnějších silničních a terénních podmínkách.
od 1998
CI ‐ 4
Oleje pro vysokootáčkové vysoce zatěžované motory s recirkulací výfukových plynu (EGR) splňující emisní limity.
od 2002
CI ‐ 4 Plus
Plus Oleje pro vysokootáčkové čtyřdobé motory, vyžadující splnění emisních norem (s EGR).
od 2004

Klasifikace ACEA

Asociace evropských konstruktérů vozidel (ACEA) nahradila v roce 1991 Sdružení konstruktérů automobilů (CCMC), které vzniklo v roce 1972. Asociace ACEA vznikla především proto, že tehdejší specifikace API nevyhovovala konstrukcím evropských vozů, ale byla sestavena pro vozy americké.

Dle klasifikace ACEA jsou motorové oleje děleny do tří skupin:

 • oleje pro zážehové a lehké vznětové motory, značené „A/B“;
 • oleje kompatibilní s katalyzátory pro zážehové a lehké vznětové motory, značené „C“;
 • oleje pro vysoce výkonné vznětové motory, značené „E“.

Výkonnostní stupeň je udáván číslem.

Oleje pro zážehové a lehké vznětové motory

Označení
Popis třídy
A1/B1
Oleje aditivované proti tvorbě úsad na pístu, tvorbě kalů, opotřebení a oxidaci za vysokých teplot splňující požadavky na superlehký běh a úsporu paliva. Tyto oleje jsou vhodné pouze pro některé motory.
A2/B2
Standardní oleje, normální intervaly výměn (již neplatné).
A3/B3
Oleje určené pro vysoce zatěžované zážehové a vznětové motory anebo pro prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce motoru.
A3/B4
Oleje pro vysokovýkonné zážehové motory a vznětové motory s přímým vstřikováním paliva, vhodné také pro použití popsané v kategorii B3.
A5/B5
Vysoce stabilní oleje určené pro prodloužené výměnné intervaly ve vysoce zatěžovaných zážehových a vznětových motorech. Splňují požadavky na superlehký běh a úsporu paliva. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.

Oleje kompatibilní s katalyzátory pro zážehové a lehké vznětové motory

Označení
Popis třídy
C1
Oleje určené pro použití s katalyzátory DPF (filtr pevných částic) a TWC (trojčinný katalyzátor) ve vysokovýkonných motorech požadující nízkoviskozní olej s nízkým SAPS (chemické limity) a s viskozitou při vysoké teplotě a vysokém střihovém zatížení (HTHSV) vyšší než 2,9 mPa.s. Oleje prodlužují životnost katalyzátorů a snižují spotřebu paliva. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.
C2
Oleje pro použití s katalyzátory DPF a TWC ve vysokovýkonných motorech konstruovaných pro nízkoviskózní oleje s HTHSV vyšší než 2,9 mPa.s. Oleje prodlužují životnost katalyzátorů DPF a TWC a snižují spotřebu paliva. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.
C3
Oleje pro použití s katalyzátory DPF a TWC ve vysokovýkonných motorech. Prodlužují životnost katalyzátorů DPF a TWC. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.

*Vysvětlivky

 • DPF (Diesel Particulate Filter)- filtr pevných částic.
 • TWC (Three Way Catalyst) - trojčinný katalyzátor.

Oleje pro vznětové motory nákladních automobilů

Označení
Popis třídy
E1
Základní výkonová úroveň motorové oleje pro moderní naftové motory nákladních automobilů (již ne-platné).
E2
Standardní motorové oleje pro moderní naftové motory nákladních automobilů pro prodloužené intervaly výměn.
E3
Motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou pro moderní naftové motory nákladních automobilů pro výrazně prodloužené intervaly výměn (již neplatné).
E4
Motorové oleje s velmi vysokou výkonovou rezervou pro extrémní prodloužení intervalu výměny.
E5
Motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou určené zejména pro naftové motory nákladních automobilů s možností prodloužení intervalu výměny.
E6
Motorové oleje pro naftové motory nákladních automobilů pro extrémní prodloužené intervaly výměn s kontrolou obsahu sulfátového popela, síry a fosforu splňující emisní limity EURO I-V. Jsou vhodné pro motory se systémem EGR, DPF a SCR. Třída E6 je zvláště doporučována pro motory s DPF systémy, které spalují palivo s nízkým obsahem síry (50 ppm).
E7
Motorové oleje pro naftové motory nákladních automobilů pro prodloužené intervaly výměn s nízkým obsahem sulfátového popela, síry a fosforu splňující emisní limity EURO I-V. Jsou vhodné pro motory se systémem EGR nebo SCR, není vhodný pro systémy DPF.
E9
Motorové oleje pro naftové motory nákladních automobilů se zlepšenou ochranou proti opotřebení, úsadám a sazím se sníženým obsahem sulfátového popela, síry a fosforu splňující emisní limity EURO I-V včetně prodloužených intervalů výměny oleje. Jsou vhodné pro motory bez i s DPF a pro většinu motorů s EGR a SCR. Zvlášť doporučeno pro nízkosirné palivo.

*Vysvětlivky

 • EGR (Exhaust Gas Recirculation) - systém recirkulace výfukových plynů.
 • SCR (Selective Catalysts Reduction) - systém selektivní katalytické redukce NOx.

Firemní předpisy

Velcí výrobci automobilů obvykle zpracovávají pro své vozy, případně pouze části vozů jako např. motory, převodky, speciální firemní předpisy, jejichž splnění je podmínkou aprobace automobilových olejů jednotlivých výrobců. V Evropě se nejčastěji setkáte s předpisy Volkswagen a Mercedes Benz. Firemní předpisy vytvořily i mnohé další automobilky, mezi něž patří BMW, FORD, VOLVO atd.

Normy Volkswagen

Norma VW
Popis normy
500.00
Lehkoběžné oleje pro benzínové a nepřeplňované naftové motory. Pouze pro oleje třídy SAE 5W-XX a 10W-XX.
501.00
Konvenční vícerozsahové motorové oleje bez lehkoběžného charakteru pro benzínové a nepřeplňované naftové motory.
501.01
Konvenční vícerozsahové motorové oleje bez lehkoběžného charakteru pro benzínové a nepřeplňované naftové motory.
502.00
Lehkoběžné oleje pro benzínové motory při ztížených podmínkách použití. Pro oleje třídy SAE 0W-XX, 5W-XX a 10W-XX.
503.00
Benzínové motory osobních vozidel s prodlouženými intervaly výměny oleje (WIV 30.000 km, 2 roky).
503.01
Přeplňované benzínové motory osobních vozidel s prodlouženými intervaly výměny oleje (WIV 30.000 km, 2 roky).
504.00
Oleje s normou VW 504 00 jsou určeny pro benzínové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01.
505.00
Celoroční motorový olej pro přeplňované i nepřeplňované naftové motory.
505.01
Celoroční motorový olej speciálně pro naftové motory Pumpe-Düse (čerpadlo-tryska).
506.00
Oleje pro naftové motory s prodlouženým výměnným intervalem (WIV 30.000, 2 roky).
506.01
Oleje pro naftové motory Pumpe-Düse s prodlouženým výměnným intervalem (WIV 30.000, 2 roky).
507.00
Oleje s normou VW 507 00 jsou určeny pro naftové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 506 00 a VW 506 01, pro pevný interval výměny i 500 00, 505 00 a 505 01.

Normy Mercedes Benz

Norma MB
Popis normy
MB 226.0
Jednostupňové motorové oleje pro naftové nepřeplňované motory osobních i nákladních vozidel.
MB 226.1
Vícestupňové motorové oleje pro naftové nepřeplňované motory osobních i nákladních automobilů.
MB 227.0
Odpovídá ACEA E1-98, oleje pro nepřeplňované naftové motory, výměnná lhůta 15 000 km.
MB 227.1
Odpovídá ACEA E1-98, oleje pro nepřeplňované naftové motory, výměnná lhůta 15 000 km.
MB 228.0
Jednostupňové motorové oleje pro naftové nepřeplňované motory osobních i nákladních vozidel.
MB 228.1
Vícerozsahové oleje pro přeplňované motory, intervaly výměny do 30.000 km.
MB 228.2
Motorové oleje typu UHPD pro vysoce přeplňované naftové motory, prodloužené intervaly výměny v lehkých třídách do 45 000 km. V těžkých třídách až 160 000 km.
MB 228.3
Oleje pro nákladní automobily, omezení sulfátového popelu, síry a fosforu.
MB 228.5
K mazání naftových motorů, které vyžadují tzv. Low SAPS oleje (nízký obsah sulfátového popele, fosforu a síry). Umožňuje splnění přísných emisních limitů.
MB 229.1
Motorové oleje pro benzínové a naftové motory osobních vozidel. Má vyšší požadavky než ACEA A2/B2 a A3/B3.
MB 229.3
Motorové oleje pro osobní vozidla s prodlouženými intervaly výměn (30 000 km).
MB 229.31
Motorové oleje pro osobní automobily, odpovídá přibližně ACEA A3/B4/C3-04, omezení sulfátového popelu, síry a fosforu.
MB 229.5
Motorové oleje pro motory osobních vozidel.
MB 229.51
Motorové oleje pro osobní automobily, odpovídá přibližně ACEA A3/B4/C3-04, omezení sulfátového popela, síry a fosforu.

*Vysvětlivky

 • Sudá čísla za tečkou (0, 2 a 4) znamenají jednostupňové (monográdové) oleje.
 • Lichá čísla za tečkou (1, 3 a 5) vícestupňové (multigrádové) oleje.

 


Logo Heuréka

Tento e-shop měl za posledních 90 dní tisíce spokojených zákazníků.


Logo Zboží.cz

Zde prezentovaná data, zejména celá databáze, nesmějí být kopírována. Je zakázáno data nebo celou databázi bez předchozího písemného svolení od společnosti TecAlliance kopírovat a distribuovat a/nebo toto jednání umožnit třetím osobám. Porušení zakládá neoprávněný zásah do autorského práva a bude stíháno.