... e-shop s autodíly!

Povinná výbava

Povinná výbava musí být k dispozici v každém motorovém vozidle, je-li provozováno na pozemních komunikacích.

V České republice je povinná výbava vozidel upravena vyhláškou Ministerstva dopravy 341/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nemáte-li ve voze některou z položek povinné výbavy, vystavujete se zbytečným pokutám při dopravních kontrolách.

Povinná výbava vozidel kategorií M a N

  • náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci používány;
  • po jedné náhradní žárovce (výměnného zdroje světla s výjimkou výbojek) od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení;
  • příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku;
  • klíč na matice (šrouby) kol vozidla;
  • náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry.

Povinnost podle odstavce 1 písm. c) a d) a povinnost vybavení vozidla náhradními koly rozměrů podle písmene e) se nevztahuje na:

  • vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik nebo u vozidel kategorií M1 a N1 s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí;
  • městské autobusy, zásahové požární automobily a komunální vozidla, která jsou provozována na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele.

Pro vozidla kategorie T platí ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmene e).

Pro vozidla kategorie SS platí ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmen c), d) a e).

Pro jednonápravové traktory s přívěsy ustanovení odstavce 1 neplatí.

Přívěsy a návěsy s výjimkou vozidel kategorií O1 a OT1 a požárních přívěsů musí mít náhradní kolo s ráfkem a s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru upevněné v držáku, který zajišťuje, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N. Tahač návěsu může mít náhradní kolo umístěno na připojeném návěsu. V provozu může jízdní souprava, v případě stejných rozměrů pneumatik a stejného provedení kola, mít jedno společné náhradní kolo.

Povinná výbava motocyklů a motorových tříkolek

  • jednu náhradní pojistku;
  • po jedné náhradní žárovce od každého druhu žárovky používané pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidla a nářadí nutné k jejich výměně.

Každé motorové vozidlo

kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci.

Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra s charakteristickým označením.

Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo (záření). Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný.

U vozidel pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující. Provozovatel vozidla musí lékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena.

Velikost a obsah autolékárničky

Obsah lékárničky Velikost lékárničky
I.* II.** III.***
ks
1 Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) 3 5 10
2 Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) 3 5 10
3 Šátek trojcípý (z netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) 2 3 6
4 Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm) 1 2 4
5 Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) 6 12 18
6 Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) 1 3 5
7 Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek 1 2 4
8 Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm) 1 2 4
9 Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 2 4
10 Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty - délka nejméně 14 cm 1 1 1
11 Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm 1 1 4
12 Leták o postupu při zvládání dopravní nehody 1 2 4

*     ostatní motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly
**   vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně
*** vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících

Velikost a obsah motolékárničky

Obsah lékárničky Velikost lékárničky
1 Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m²) 1
2 Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m²) 1
3 Šátek trojcípý (z netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1 360 x 960 mm) 1
4 Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) 3
5 Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1 250 mm) 1
6 Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek 1
7 Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1
8 Leták o postupu při zvládání dopravní nehody 1

Pro vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci musí být motorová vozidla, s výjimkou vozidel kategorie L, jednonápravových traktorů s přívěsem, motorových vozíků a vozidel o celkové šířce menší než 1 m, vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem homologovaným podle předpisu EHK č. 27.

 


Logo Heuréka

Tento e-shop měl za posledních 90 dní tisíce spokojených zákazníků.


Logo Zboží.cz

Zde prezentovaná data, zejména celá databáze, nesmějí být kopírována. Je zakázáno data nebo celou databázi bez předchozího písemného svolení od společnosti TecAlliance kopírovat a distribuovat a/nebo toto jednání umožnit třetím osobám. Porušení zakládá neoprávněný zásah do autorského práva a bude stíháno.