... e-shop s autodíly!

Povinná výbava

Povinná výbava musí být k dispozici v každém motorovém vozidle, je-li provozováno na pozemních komunikacích.

V České republice je povinná výbava vozidel upravena vyhláškou Ministerstva dopravy 341/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nemáte-li ve voze některou z položek povinné výbavy, vystavujete se zbytečným pokutám při dopravních kontrolách.

Povinná výbava vozidel kategorií M a N

  • náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci používány;
  • po jedné náhradní žárovce (výměnného zdroje světla s výjimkou výbojek) od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení;
  • příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku;
  • klíč na matice (šrouby) kol vozidla;
  • náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry.

Povinnost podle odstavce 1 písm. c) a d) a povinnost vybavení vozidla náhradními koly rozměrů podle písmene e) se nevztahuje na:

  • vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik nebo u vozidel kategorií M1 a N1 s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí;
  • městské autobusy, zásahové požární automobily a komunální vozidla, která jsou provozována na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele.

Pro vozidla kategorie T platí ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmene e).

Pro vozidla kategorie SS platí ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmen c), d) a e).

Pro jednonápravové traktory s přívěsy ustanovení odstavce 1 neplatí.

Přívěsy a návěsy s výjimkou vozidel kategorií O1 a OT1 a požárních přívěsů musí mít náhradní kolo s ráfkem a s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru upevněné v držáku, který zajišťuje, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N. Tahač návěsu může mít náhradní kolo umístěno na připojeném návěsu. V provozu může jízdní souprava, v případě stejných rozměrů pneumatik a stejného provedení kola, mít jedno společné náhradní kolo.

Povinná výbava motocyklů a motorových tříkolek

  • jednu náhradní pojistku;
  • po jedné náhradní žárovce od každého druhu žárovky používané pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidla a nářadí nutné k jejich výměně.

Každé motorové vozidlo

kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci.

Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra s charakteristickým označením.

Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo (záření). Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný.

U vozidel pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující. Provozovatel vozidla musí lékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena.

Velikost a obsah autolékárničky

Obsah lékárničky Velikost lékárničky
I.* II.** III.***
ks
1 Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) 3 5 10
2 Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) 3 5 10
3 Šátek trojcípý (z netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) 2 3 6
4 Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm) 1 2 4
5 Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) 6 12 18
6 Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) 1 3 5
7 Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek 1 2 4
8 Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm) 1 2 4
9 Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 2 4
10 Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty - délka nejméně 14 cm 1 1 1
11 Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm 1 1 4
12 Leták o postupu při zvládání dopravní nehody 1 2 4

*     ostatní motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly
**   vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně
*** vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících

Velikost a obsah motolékárničky

Obsah lékárničky Velikost lékárničky
1 Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m²) 1
2 Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m²) 1
3 Šátek trojcípý (z netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1 360 x 960 mm) 1
4 Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) 3
5 Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1 250 mm) 1
6 Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek 1
7 Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1
8 Leták o postupu při zvládání dopravní nehody 1

Pro vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci musí být motorová vozidla, s výjimkou vozidel kategorie L, jednonápravových traktorů s přívěsem, motorových vozíků a vozidel o celkové šířce menší než 1 m, vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem homologovaným podle předpisu EHK č. 27.