... e-shop s autodíly!

Nabíjení autobaterie

Označení „bezúdržbová autobaterie“ neznamená, že se baterie nemusí dobíjet. Jedná se o vlastnost akumulátoru, která snižuje odpařování elektrolytu natolik, že se během životnosti baterie nemusí dolévat. Toto však nesouvisí s kapacitou baterie, při jejímž úbytku je ztracenou energii nutné zpět dobít.

Při dobíjení autobaterie postupujte především dle návodu výrobce. Následující článek uvádí pouze všeobecné rady, jak s autobaterií zacházet.

  • Dříve se autobaterie dobíjely v zásadě vyjmuté z vozu. Dnes, pokud to není nutné např. z důvodu parkování na frekventovaném místě, můžete při nabíjení ponechat baterie uvnitř kapoty vozu. V takovém to případě odpojte baterii od všech přívodních kabelů.
  • Propojte kladný pól autobaterie s kladným pólem nabíjecího zdroje a stejně tak záporný pól autobaterie se záporným pólem nabíjecího zdroje. Nabíjecí zdroj zapněte až po spolehlivém připojení svorek.
  • Při ukončení nabíjení postupujte v opačném sledu. Nikdy neodpojujte svorky z autobaterie při zapnutém nabíjecím zdroji! Při odpojování by mohla přeskočit jiskra a unikající výpary, které jsou prudce výbušné, by mohly způsobit výbuch.

Doba nabíjení

Hodnota nabíjecího proudu je rovna jedné desetině jmenovité kapacity akumulátoru, v případě autobaterie o hodnotě 45 Ah je to tedy 4,5 A.

Nabíjíte-li baterii nižším proudem, nikterak jí to nevadí, ba naopak, ale prodlužujete dobu nabíjení.

Pokud je to možné, vyhněte se intenzivnímu dobíjení vysokým proudem. Doba dobíjení se sice zkrátí na 1 až 2 hodiny, ale mohlo by dojít k poškození desek a těsnění baterie vlivem přehřívání.

  • U starších nabíječek nelze přesně určit dobu nabíjení baterie. Doporučujeme baterii nabíjet zhruba 24 hodin a poté vyzkoušet.
  • Moderní nabíječky jsou vybaveny indikátorem stavu baterie, který zjistí současný stav baterie a upozorní, jakmile je baterie plně nabita.