... e-shop s autodíly!

Jak vybrat palivový filtr

Žádné palivo není stoprocentně čisté. Z tohoto důvodu je potřeba používat palivový filtr, který zamezuje průniku částic nečistot velikých od 5 do 10 micronů do palivového systému a je tak jedním z klíčových prvků ochrany motoru.

Nečistoty v palivu mohou:

 • vzniknout:
  • při výrobě,
  • během přepravy,
  • při skladování;
 • vniknout do palivové nádrže během tankování;
 • se uvolňovat ze dna vaší palivové nádrže.

Doporučujeme provézt výměnu palivového filtru jednou ročně. V případě dieslových motorů vždy před zimou. Nafta obsahuje parafin a vodu. Dojde-li k poklesu teplot pod bod mrazu, částečky vody a parafínu zmrznou a mohou filtr ucpat, což zapříčiní, že auto nejede. Výměnou filtru tak předejte zbytečným nepříjemnostem.

Správnou funkci palivového systému můžete zajistit i dodržováním několika zásad:

 • Netankujte "na poslední chvíli". Zamezíte tak kondenzaci vody i uvolňování částic nečistot ze dna palivové nádrže.
 • V zimě používejte speciální zimní naftu, případně vhodná aditiva.

Palivový filtr je umístěn v systému palivového potrubí (v motorovém prostoru nebo pod palivovou nádrží) a bývá vyroben z kovu nebo plastu. Palivový filtr zachycuje velké částice v palivu a zamezuje tak jejich proniknutí do motoru. Čistota palivového filtru je důležitá především kvůli obrovské síle pohybu pístů nahoru a dolů, které stlačují vzduch smíchaný s palivovou směsí. Směs pak hoří mnohem efektivněji. Proniknou-li velké částice nečistot v palivu k motoru, mohou ho vážně poškodit, případně může dojít k ucpání vstřikovačů.

Rozhodnete-li se pro výměnu palivového filtru, dbejte následujících instrukcí:

 • V autě s vysokotlakým systémem před odpojením palivového potrubí z filtru uvolněte tlak, čehož lze u většiny aut dosáhnout odstraněním pojistky, která ovládá palivové čerpadlo.
 • Má-li být zachována správná funkčnost palivového filtru, ujistěte se, že je umístěn tak, aby palivo protékalo správným směrem. Na většině palivových filtrů naleznete označení "in" (vnitřní strana) a "out" (vnější strana).
 • Vstup připojte k palivové soustavě, která vede z palivové nádrže pod zadní částí vozu. Výstup připojte na palivové potrubí vedoucí k motoru. Někdy má palivový filtr rozdílné uchycení na každé straně, aby nedošlo k záměně směru při jeho instalaci.