... e-shop s autodíly!

Časté závady spojky

Následující informace slouží pouze k orientačnímu zjištění závady. V případě nutnosti vyhledejte odbornou pomoc v servisu.

Závada
Příčina
Tip Autokseft
Problémy při řazení rychlostí
Zničený tisícihran umístěný na náboji spojkové lamely.
Vyměňte spojkovou lamelu a zároveň překontrolujte vystředění jednotlivých dílů spojky a převodovky.
Prasklá třecí část přítlačného talíře.
Vyměňte celou spojkovou sadu a zároveň překontrolujte pružiny přítlačného talíře.
Přítlačný talíř nebyl slícován se setrvačníkem.
Vyměňte spojku za novou a překontrolujte poziční trny na setrvačníku.
Samostav spojky nefunguje.
Vyměňte nebo opravte samostav spojky.
Omezený pohyb ložiska spojky.
Zkontrolujte ovládání spojky. Je-li to nutné, vyměňte čep vysouvací vidličky.
Spojka prokluzuje
Stojí-li řidič dlouho na pedálu spojky, ničí obložení lamely a povrch přítlačného talíře.
Vyměňte spojku a překontrolujte samostav spojky a gufero převodovky.
Spojka je příliš zatěžována, např. z důvodu špatně řazených rychlostních stupňů. Řazení rychlostí neodpovídá aktuální rychlosti vozidla.
Vyměňte spojku.
Spojka prokluzuje a nelze řadit
Dochází k přehřátí v důsledku přílišného prokluzování spojky.
Vyměňte spojku. Překontrolujte a případně vyměňte díly ovládacího mechanismu spojky. Překontrolujte gufero převodovky.
Spojka prokluzuje a drnčí
Nesprávné nastavení spojky, případně samostavu.
Vyměňte, případně překontrolujte samostav. Zkontrolujte ostatní díly spojky a je-li to nutné, také je vyměňte. Nikdy nepoužívejte spojkový pedál pro odkládání nohy, nechystáte-li se přeřadit.
Hlučná spojka
Zničení pozičních třmenů způsobené opotřebovanou ovládací vidličkou.
Vyměňte poškozené díly ovládacího mechanismu a namontujte novou spojku.
Nedostatek maziva na ovládacím mechanismu.
Namažte ovládací vidlici spojky.
Drnčení po výměně spojky
Opotřebovaný povrch setrvačníku.
Repasujte povrch setrvačníku nebo jej vyměňte zároveň se spojkou.
Skřípání po uvolnění spojkového pedálu
Nedostatek maziva na kontaktních místech ovládací vidličky spojkového ložiska.
Vyčistěte a namažte ovládací vidlici.
Hluk při uvolnění spojkového pedálu
Opotřebované spojkové ložisko nebo pouzdro ložiska.
Vyměňte ložisko spojky.
Hluk při zařazeném neutrálu
Olej nebo nějaké mazivo v tlumiči vibrací způsobuje jeho neúčinnost.
Vyměňte spojkovou lamelu a použijte správné mazivo. Překontrolujte i ostatní díly spojky a případně je také vyměňte.
Hluk obecně
Převodovka není oproti motoru vystředěná.
Překontrolujte vodící čepy na skříni převodovky. Vyměňte ložisko spojky a překontrolujte slícování motoru a převodovky.
Špatné vystředění přítlačného talíře.
Překontrolujte vodící čepy na skříni převodovky. Vyměňte ložisko spojky a překontrolujte slícování motoru a převodovky.
Opotřebovaná ložiska předlohy.
Překontrolujte vodící čepy na skříni převodovky. Vyměňte ložisko spojky a překontrolujte slícování motoru a převodovky.
Zničený tlumič torzních kmitů.
Překontrolujte vodící čepy na skříni převodovky. Vyměňte ložisko spojky a překontrolujte slícování motoru a převodovky.
Opotřebovaný náboj lamely.
Překontrolujte vodící čepy na skříni převodovky. Vyměňte ložisko spojky a překontrolujte slícování motoru a převodovky.
Rachocení při sešlápnutí spojkového pedálu
Velké množství nesprávného maziva na předloze.
Použijte odpovídající mazivo. Zkontrolujte ostatní díly spojky a případně je vyměňte.
Vibrace na spojkovém pedálu
Prsty talířové pružiny přítlačného talíře mohou být poškozené a ohnuté předlohovým hřídelem při montáži.
Vyměňte spojku a zkontrolujte lícování převodovky.
Hluk při sešlápnutí spojkového pedálu
Váznoucí spojkové ložisko, které může být poškozeno vlivem tepla, špatného namazání nebo je špatně namontováno.
Vyměňte spojkové ložisko a vyčistěte ovládání spojky, případně vyměňte ovládací vidlici a její čep. Zkontrolujte lanko spojky nebo hydraulické ovládání a samostav.
Nerovnoměrný pohyb spojkového pedálu, váznutí spojkového pedálu
Pouzdro spojkového ložiska je opotřebované nebo je poničená (ohnutá) ovládací vidlička.
Vyměňte ložisko spojky. Zkontrolujte ostatní díly spojky včetně ovládací vidlice a případně je také vyměňte.
Skřípání a tuhý spojkový pedál
Nedostatečně promazaná spojková vidlička, zejména v místě jejího uložení.
Vyčistěte a promažte jednotlivé části ovládání spojky. Použijte odpovídající mazivo.
Tuhý spojkový pedál
Střed pouzdra ložiska neklouže volně.
Vyčistěte a promažte střed pouzdra ložiska. Použijte odpovídající mazivo.
Kovový zvuk při maximálním sešlápnutí spojkového pedálu a potíže při řazení
Vzdálenost pro rozepnutí spojky je příliš velká v důsledku opotřebení prstů talířové pružiny přítlačného talíře v oblasti kontaktu s ložiskem.
Vyměňte celou spojku a překontrolujte nastavení samostavu.
Kovový zvuk při maximálním sešlápnutí spojkového pedálu
Vzdálenost pro rozepnutí spojky je příliš velká a dochází ke kontaktu prstů pružin přítlačného talíře s klecí ložiska.
Vyměňte celou spojku a upravte nastavení samostavu.

 


Logo Heuréka

Tento e-shop měl za posledních 90 dní tisíce spokojených zákazníků.


Logo Zboží.cz

Zde prezentovaná data, zejména celá databáze, nesmějí být kopírována. Je zakázáno data nebo celou databázi bez předchozího písemného svolení od společnosti TecAlliance kopírovat a distribuovat a/nebo toto jednání umožnit třetím osobám. Porušení zakládá neoprávněný zásah do autorského práva a bude stíháno.