Skladování pneumatik

Správným skladováním lze výrazně zvýšit životnost pneumatik a zamezit tak jejich rychlejšímu stárnutí. V průběhu skladování působí na pneumatiky několik faktorů, jimiž jsou vlhkost, světlo a teplota.

Pneumatiky skladujte vždy na suchém, chladném a tmavém místě. Ideální teplota pro skladování je 15 °C, nikdy by neměla být vyšší než 35 °C a nižší než 0 °C.

Skladujete-li pneumatiky na ráfcích, nahustěte je na normální tlak a srovnejte je do stohu na sebe. Pokud skladujete pneumatiky bez ráfků, umístěte je vedle sebe nastojato a občas jimi pootočte. Viz. následující schéma.


Pokud nebudou pneumatiky skladované správně, tzn. budou vystaveny slunečnímu záření, horku, mrazu a vlhku, může dojít k předčasnému stárnutí, které se projeví ve formě drobných prasklin na povrchu pneumatik.


U automobilů s předním pohonem se více opotřebovávají pneumatiky na přední nápravě. Při sezouvání si označte přední a zadní pneumatiky, příští sezónu je tak můžete vyměnit.

Jak správně skladovat pneumatiky
Pneumatiky na ráfcích
Pneumatiky na ráfcích neskladujte vestoje Pneumatiky na ráfcích pověste Pneumatiky na ráfcích naskládejte do sloupce
neskladujte vestoje pověste je naskládejte do sloupce
(přerovnejte každé 4 týdny)
Pneumatiky bez ráfků (samotné pneumatiky)
Pneumatiky bez ráfků neskladujte ve sloupcích Pneumatiky bez ráfků nevěste Pneumatiky bez ráfků skladujte ve stoje
neskladujte ve sloupcích nevěste je skladujte ve stoje
(otáčejte každé 4 týdny)